ServiceNext-tjenester og serviceavtaler

Chiller leverer ulike typer service-, fjernstyrings- og overvåkningstjenester for kjøleanlegg og varmepumper, slik at dette kan skreddersys kundens behov og ønsker.

Service Next

ServiceNext er Chillers egenutviklede fjernovervåkningsprogram som i sanntid og med historikk følger anleggets drift. Dette kan følges av kunden på egen pc og/eller av Chillers egen eksterne helpdesk. Månedsrapporter og beskjed om driftsalarmer blir sendt kunden automatisk på e-post. Support vil foregå via e-post, telefon og evnt. fysisk fremmøte. I og med at systemet overvåker mange parametere på samme tid, vil man lettere få en total oversikt på om anlegget fungerer optimalt eller om tiltak er nødvendig. Programparametere kan også justeres fra ekstern helpdesk og dermed kan man spare penger på vedlikeholdet av aggregatet. ServiceNext-tjenesten kan kun leveres på Chiller isvannsaggregater og industrielle varmepumper.

Service og vedlikehold

Etter at kjøle- og varmepumpeanlegg er installert og tatt i drift, bør man tenke på forebyggende vedlikehold av utstyret. Godt vedlikehold vil forlenge levetiden, minske driftskostnadene og bedre funksjonaliteten på utstyret, samt minske risikoen for utslipp av miljøskadelige stoffer.
Chiller Oslo AS tilbyr både lekkasjekontrollavtale, vedlikeholdsavtale, hjelp ved akutt behov og 24-timers vaktavtale. Disse tjenestene utføres av vårt F-gass sertifiserte servicepersonell.

Vedlikeholdsavtale

Chiller Oslo AS inngår gjerne vedlikeholdsavtale på ditt anlegg. Dette betyr ett eller flere besøk pr. år, alt etter hva slags anlegg det er, hvor anlegget sjekkes visuelt og mot en kontrolliste. Ved servicebesøk utføres også enkel lekkasjekontroll. Ved å inngå serviceavtale oppnår man lavere timepriser ved akuttbesøk.

Lekkasjekontroll-avtale

Det ble den 01.09.2013 vedtatt av myndighetene at alle kjølemaskiner og varmepumper som inneholder kuldemedium som er skadelig for ozonlaget eller medvirker til økt drivhuseffekt, og med en fylling over 3 kg., må ha jevnlig tilsyn av sertifisert personell (lekkasjekontroll). Kommende nye regler vil være enda strengere. Hvis du er usikker på om dette gjelder for ditt anlegg, kan du kontakte oss og vi vil prøve a hjelpe deg. Chiller Oslo AS inngår gjerne lekkasjekontroll-avtale for ditt anlegg. Ved utbedring av lekkasje er man også pålagt a foreta et kontrollbesøk innen 1mnd. etter utbedringen. Det er nå også pålagt a føre og oppbevare en loggbok ved disse anleggene.

24-timmers avtale

De kunder vi har inngått vedlikeholdsavtale med vil også få muligheten til å tegne en 24-timers vaktavtale. Dette betyr at man utenom vanlig arbeidstid vil kunne få hjelp ved driftsstans o.l.

Service uten fast avtale

Noen kunder med mindre anlegg velger å ikke inngå noen serviceavtale. De vil heller kontakte oss når anlegget går i stykker. Så lenge det ikke er et myndighetskrav, er dette selvfølgelig opp til anleggseieren. Vi utfører akuttservice på anlegg levert av oss og av andre. Våre timepriser m.m. finner du på vår hjemmeside.

Hvis dette høres interessant ut, vennligst ta kontakt for tilbud.