ServiceNext fjernovervåkningsprogram

ServiceNext er Chillers egenutviklede fjernovervåkningsprogram som i sanntid og med historikk følger anleggets drift. Dette kan følges av kunden på egen pc og/eller av Chillers egen eksterne helpdesk. Månedsrapporter og beskjed om driftsalarmer blir sendt kunden automatisk på e-post. Support vil foregå via e-post, telefon og evnt. fysisk fremmøte. I og med at systemet overvåker mange parametere på samme tid, vil man lettere få en total oversikt på om anlegget fungerer optimalt eller om tiltak er nødvendig. Programparametere kan også justeres fra ekstern helpdesk og dermed kan man spare penger på vedlikeholdet av aggregatet. ServiceNext-tjenesten kan kun leveres på Chiller isvannsaggregater og industrielle varmepumper.