Modeller med Service Next-tjenester

Service Next-avtale

Service Next-avtalen dekker overvåkning, vedlikehold og service av utstyret, samt tilgang til eksperthjelp via den eksterne hjelpedesken

Overvåkning i sanntid med informasjon generert av systemets IoT-løsning.

Optimering av systemets energi- og kostnadseffektivitet basert på overvåkningsdata.

Prediktivt vedlikehold og feilsøking ved hjelp av IoT-overvåkningspunkter.

Kostnadseffektiv reparasjons- og vedlikeholdsservice.

Ekstern hjelpedesk med vedlikeholdstjenester og eksperthjelp.

Planlagte vedlikeholdstjenester.

Lovfestede lekkasjeinspeksjoner i henhold til en avtalt tidsplan.

Elektronisk dokumentasjon og rapportering i samsvar med forskrifter.

Årlig vedlikeholdsavtale

Den årlige vedlikeholdsavtalen dekker service og vedlikehold av utstyret

Kostnadseffektiv reparasjons- og vedlikeholdsservice.

Ekstern hjelpedesk med vedlikeholdstjenester og eksperthjelp.

Planlagte vedlikeholdstjenester.

Lovfestede lekkasjeinspeksjoner i henhold til en avtalt tidsplan.

Elektronisk dokumentasjon og rapportering i samsvar med forskrifter.

Fjernovervåkning og hjelpedesk

Tilgang til ekstern overvåkning og rapportering for kundens egen analyse og bruk, og tilgang til eksperthjelp via den eksterne hjelpedesken

Overvåkning i sanntid med informasjon generert av systemets IoT-løsning.

Brukergrensesnitt for sanntidsovervåkning på stedet.

Kostnadseffektiv faglig hjelp.

Ekstern hjelpedesk med vedlikeholdstjenester og eksperthjelp.

 

Service på bestilling

Leverer service av utstyret ved behov

Vedlikeholdsbesøk utføres i henhold til separate arbeidsordrer

Tjenster