Planlegging og prosjektering

Med riktig planlegging er det langt enklere å oppnå et forventet og godt resultat. Derfor er det viktig at kuldeentreprenøren kommer inn i planleggingen på et tidlig tidspunkt og kan bistå med sine råd. Dette kan spare kunden for senere driftsproblemer og unødige utgifter. Kunden kjenner ofte ikke til en del av de tekniske utfordringene som kan oppstå når et kjøleanlegg eller en varmepumpe skal installeres. Vår lange erfaring vil dermed kunne bidra til å unngå fremtidige problemer. Chiller Norge AS tilbyr uforpliktende befaring hvis dette er ønsket.