Nøkkelferdig leveranse

Trenger du å fornye eller oppgradere isvannsaggregatet, varmepumpen, dataromskjøleren? Vi leverer komplett fabrikkbygget og testet løsning som et nøkkelferdig produkt. På denne måten unngår du ekstra kostnader og får produktet levert raskt og enkelt til fastsatt tid.

Den nøkkelferdige leveransen inneholder:

  • Befaring og kostnadsestimering
  • Komplett levering
  • Installering
  • Dokumentasjon
  • Garantiservice
  • Industrielt internett for overvåking, historikk og justering

Spør vår lokale representant om befaring og evaluering angående ditt anlegg: Hjørnesteinen i vår driftsfilosofi er å ta vare på det leverte utstyret gjennom hele dets livstid. Våre eksperter står klare til å hjelpe deg med forberedelsen til en optimal plan- og prosjektstyring. Etter installasjonen kan du benytte deg av vår ServiceNext livssyklus service-konsept som omfatter IoT-basert overvåking og optimalisering av ytelsen kombinert med profesjonell dokumentasjon og vedlikehold gjennom hele produktets levetid.