Installasjon og oppstart

Våre sertifiserte vedlikeholdsmedarbeidere utfører hele installasjonen og oppstarten med stor ekspertise. De har omfattende kunnskap om utstyret og hvordan det fungerer. Idriftsettelsestjenesten vår hjelper deg med å maksimere utstyrets energieffektivitet og sikre at systemet fungerer uten kjedelige avbrudd.

Hjelp ved idriftsettelse

  • Installasjon
  • Testserier
  • Veiledning om bruk

Ved behov legger vi kjølemiddelrør for kjølesystemer med direkte ekspansjon og/eller direkte kondensering. Vi kan også fjerne kjølemiddel fra gamle systemer og avhende denne væsken på en forsvarlig måte.