Med all den ekspertisen som enhetsprodusenten har

Idriftsettelse

Denne tjenesten hjelper deg med å få mest mulig ut av systemet. Tjenesten sørger for at utstyret installeres og testes forsvarlig, og at alle medarbeiderne får tilstrekkelig opplæring i bruken av systemet.                  

Våre sertifiserte vedlikeholds medarbeidere utfører hele installasjonen og oppstarten med stor ekspertise. De har omfattende kunnskap om utstyret og hvordan det fungerer. Idriftsettelsestjenesten vår hjelper deg med å maksimere utstyrets energieffektivitet og sikre at systemet fungerer uten kjedelige avbrudd.         

Ved behov legger vi kuldemedierør for kjølesystemer med direkte ekspansjon og/eller direkte kondensering. Vi kan også fjerne kuldemedium fra gamle systemer og avhende denne væsken på en forsvarlig måte.

Idriftsettelsesrapport kreves for å gi garanti

Profesjonelt utført idriftsettelse i tråd med våre instruksjoner er påkrevd av garantihensyn. Hvis idriftsettelsen utføres av en annen part, må det utarbeides og leveres en idriftsettelsesrapport til Chiller i tråd med våre instruksjoner for at garantien skal være gyldig.

 

Innehold: Bistand ved idriftsettelse   

Inspeksjon av lekkasjer i kjølemiddelkretsløpet

Inspeksjon av koblinger

Inspeksjon av strømningshastighet

Testbruk

Kontroll av optimeringsinnstillinger

Oppstart og rapporter angående inspeksjon av lekkasjer

Omfattende brukeropplæring