Tjenester, kjølemaskiner og varmepumper

Velger du Chiller Oslo som leverandør inngår rådgiving og hjelp med prosjekteringen. For oss er det viktig med rask support, oppfølging og prosjektstøtte. Vi anbefaler å involvere oss tidlig i prosjektet for best mulig klima, kjøle- og oppvarmingsløsning.
Når det kommer til service utfører Chiller Oslo service på nesten alle typer av kjølemaskiner og varmepumper, uavhengig merke. Kontakt meg +47 22 07 29 40.

Planlegging og prosjektering

Med riktig planlegging er det langt enklere å oppnå et forventet og godt resultat. Derfor er det viktig at kuldeentreprenøren kommer inn i planleggingen på et tidlig tidspunkt og kan bistå med sine råd. Dette kan spare kunden for senere driftsproblemer og unødige utgifter.
Kunden kjenner ofte ikke til en del av de tekniske utfordringene som kan oppstå når et kjøleanlegg eller en varmepumpe skal installeres. Vår lange erfaring vil dermed kunne bidra til å unngå fremtidige problemer. Oslo Kulde AS tilbyr uforpliktende befaring hvis dette er ønsket.

Tilbud og salg

Etter å ha planlagt og prosjektert installasjonen vil kunden motta et skriftlig tilbud. Det er viktig å lese nøye gjennom dette, slik at begge parter er enige om at innholdet både er riktig og som avtalt. Bestilte varer vil så bli levert og installert av våre F-gass-sertifiserte montører iht. gjeldende lover og forskrifter.

Service og vedlikehold

Etter at kjøle- og varmepumpeanlegg er installert og tatt i drift, bør man tenke på vedlikeholdet av utstyret. Godt vedlikehold vil forlenge levetiden, minske driftskostnadene og bedre funksjonaliteten på utstyret, samt minske risikoen for utslipp av miljøskadelige stoffer.
Oslo Kulde AS tilbyr både lekkasjekontrollavtale, vedlikeholdsavtale, hjelp ved akutt behov og 24-timers vaktavtale. Disse tjenestene utføres av vårt F-gass sertifiserte servicepersonell. I tillegg kan vi nå tilby fjernovervåking og rapportering på vare aggregater fra Chiller. Denne tjenesten kalles Service Next.
Service Next™ kan også overvåke vannsiden av anlegget inklusive vannpumper, slik at man får en total oversikt ved eventuelle oppståtte feil.
Det ble den 01.09.2013 vedtatt av myndighetene at alle kjølemaskiner og varmepumper som inneholder kuldemedium som er skadelig for ozonlaget eller medvirker til økt drivhuseffekt, og med en fylling over 3 kg., må ha jevnlig tilsyn av sertifisert personell (lekkasjekontroll). Hvis du er usikker på om dette gjelder for ditt anlegg, kan du kontakte oss og vi vil prøve a hjelpe deg.

  • Fylling 3 – 30 kg: en kontroll pr. år.
  • Fylling 30 – 300 kg: 2 kontroller pr. år.

Fylling over 300 kg: 4 kontroller pr. år.