Service Next-avtale

Service Next-avtalen dekker overvåkning, vedlikehold og service av utstyret, samt tilgang til eksperthjelp via den eksterne hjelpedesken

 • Overvåkning i sanntid med informasjon generert av systemets IoT-løsning.
 • Optimering av systemets energi- og kostnadseffektivitet basert på overvåkningsdata.
 • Prediktivt vedlikehold og feilsøking ved hjelp av IoT-overvåkningspunkter.
 • Kostnadseffektiv reparasjons- og vedlikeholdsservice.
 • Ekstern hjelpedesk med vedlikeholdstjenester og eksperthjelp.
 • Planlagte vedlikeholdstjenester.
 • Lovfestede lekkasjeinspeksjoner i henhold til en avtalt tidsplan.
 • Elektronisk dokumentasjon og rapportering i samsvar med forskrifter.

Årlig vedlikeholdsavtale

Den årlige vedlikeholdsavtalen dekker service og vedlikehold av utstyret

 • Kostnadseffektiv reparasjons- og vedlikeholdsservice.
 • Ekstern hjelpedesk med vedlikeholdstjenester og eksperthjelp.
 • Planlagte vedlikeholdstjenester.
 • Lovfestede lekkasjeinspeksjoner i henhold til en avtalt tidsplan.
 • Elektronisk dokumentasjon og rapportering i samsvar med forskrifter.

Fjernovervåkning og hjelpedesk

Tilgang til ekstern overvåkning og rapportering for kundens egen analyse og bruk, og tilgang til eksperthjelp via den eksterne hjelpedesken

 • Overvåkning i sanntid med informasjon generert av systemets IoT-løsning.
 • Brukergrensesnitt for sanntidsovervåkning på stedet.
 • Kostnadseffektiv faglig hjelp.
 • Ekstern hjelpedesk med vedlikeholdstjenester og eksperthjelp.

Service på bestilling

Leverer service av utstyret ved behov

 • Vedlikeholdsbesøk utføres i henhold til separate arbeidsordrer