Chiller ble etablert i Finland i 1990, midt i en gylden epoke for oppføring av kontorbygg. Selskapet begynte som en importør, men utvidet snart til produktutvikling og produksjon. I dag er vi er en av Nordens ledende leverandører av teknologiske løsninger på dette feltet. Hovedkontoret vårt ligger i Tusby, sør i Finland. I tillegg til distriktskontorer i Finland har Chiller datterselskaper i Sverige, Norge og Estland.

Vi utformer og tilvirker avanserte løsninger som dekker alle behov når det gjelder kjøling, oppvarming og energi. Systemene våre brukes i både nye og renoverte bygninger, deriblant hoteller, kontorer, skoler, sykehus, kjøpesentre og industrianlegg.

Pålitelig drift under ekstreme forhold

Siden firmaet betjener den nordiske regionen, fokuserer vi på å lage produkter som innfrir alle behov som stilles under krevende forhold.  Når vi utformer de innovative produktene våre, er vi nøye med å sørge for at de tilfredsstiller krav og utfordringer som det arktiske været stiller.

Energieffektive og miljømessig bærekraftige produkter

Den gode energiutnyttelsen i produktene våre skyldes avanserte teknologiske løsninger og effektiv resirkulering av energi. I produktutviklingen legger vi vekt på miljøverdier og bruken av rene kjølemidler. Vi har som mål å være en bærekraftig og energieffektiv frontfigur i bransjen.

Komplette løsninger, tilrettelagt for bruksområdet

Løsningene våre tilvirkes og testes på fabrikken, hvor de også tilpasses for å innfri kundenes behov. I produksjonen drar vi nytte av modulær design og effektiv automasjon for å oppnå kostnadseffektive og tilpassede produksjonsprosesser.

Livssyklustjenester

Hjørnesteinen i driftsfilosofien vår er å ta vare på maskinene våre gjennom hele livssyklusen deres. Ekspertene våre er tilgjengelige for å hjelpe deg med å forberede en optimal plan og prosjektstyring. Etter installering kan du dra nytte av Service Next-tjenesten vår – et livssykluskonsept som omfatter IoT-basert overvåkning og ytelsesoptimering kombinert med faglig servicedokumentasjon og vedlikehold gjennom hele produktets driftstid.