Utnytter spillenergi med en varmepumpe

Saint-Gobain Construction Products Finland var på leting etter den mest energieffektive løsningen for oppvarming av sitt moderne produksjonsanlegg. På den tiden ble selskapets produksjonslokaler i Forssa varmet opp via et fjernvarmesystem og olje.

Etter å ha overveid de tilgjengelige alternativene, gikk selskapet inn for å bruke Chillquick Thermo-varmepumpen som sitt nye varmesystem. Varmepumpen brukes til å gjenvinne overskuddsvarme som dannes i produksjonsprosessen. Kjøleenergi og varme produsert under tilvirkningen av selskapets ullisolasjon brukes deretter til oppvarming av eiendommen. Denne overskuddsvarmen har en betydelig høyere temperatur enn varmekilden til en konvensjonell geotermisk varmepumpe. Resultatet er en ekstremt høy effektfaktor (COP = coefficient of performance). I dette tilfellet er COP-verdien i forhold til varmepumpens dimensjonering nesten 5. I praksis betyr dette at varmepumpen kun trenger 250 MWh elektrisk strøm for å generere 1150 MWh varmeenergi til bruksområdet. Varmepumpen leverer også alt varmtvann som anlegget bruker, og dette tas fra overopphetet væske i systemet. Målet var at varmepumpen skulle erstatte minst 50 % av varmeenergien fra fjernvarmesystemet, og i så fall ville varmepumpen betale seg selv i løpet av et år eller to.

Ifølge selskapets vedlikeholdsleder Könkö er Saint-Gobain Construction Products Finland fornøyd med løsningen og ville ikke ha handlet annerledes under noen omstendigheter. «Varmepumpen representerer en svært interessant teknologi, og vi ønsker å følge med på denne utviklingen.»

Løsning:

  • Chillquick Thermo
  • Service Next