Energieffektivitet spiller en vesentlig rolle ved kjøling av datasenter

Kjøling av datasenter krever store mengder energi, noe som forklarer hvorfor nordlige land med kjølig klima og lange vintre med rimelig frikjøling er etterspurt som bygningslokaliteter for slike anlegg.

Løsningen for Kielce-teknoparkens datasenter i Polen er basert på energieffektiv teknologi. Systemet er konstruert for å utnytte den nyeste kunnskapen om hvordan man kan redusere strømforbruket og maksimere fordelene med frikjølingen.

Hovedkontraktør for teknoparkprosjektet var Infover Kielce, et selskap som spesialiserer seg på løsninger i IT-infrastruktur. Det aktuelle hylle- og kjølesystemet ble realisert av Chillers lokale representant, StepSystems Sp.z o.o.

Energieffektiv kjøleløsning

Løsningen for datasentrets kjølesystem ble realisert med isvannsmaskinene Chillquick og Chillquick ECO. En av isvannsmaskinene er utstyrt med frikjølingsfunksjon. Om sommeren drives isvannsmaskinene vekselvis. Om vinteren er systemet designet for å utnytte frikjølingen best mulig.

«Vi valgte Chillers isvannsmaskiner på grunn av deres høye frikjølingstemperatur», forteller prosjektleder Pawel Regulski ved Step Systemsis Sp.

Han har også mange rosende ord å si om Chillers unike og pålitelige Service Next-konsept for ekstern overvåkning: «Den sikrer at hele systemet fungerer akkurat slik vi ønsker det – så energieffektivt som mulig. Når driften av væskekjøleren er optimal, kan vi øke systemets energiutnyttelse i sin helhet.»

Datasenterets kjøleløsning

  • Isvannsmaskinene Chillquick™ og Chillquick Eco™
  • Service Next-pakke