Et moderne sykehus trenger pålitelig kjøling

Det nye sykehuset Karolinska Solna i Sverige trengte stor kjølekapasitet for å sikre at utstyr for forskning, utstyr for bruk ved nødssituasjoner og utstyr for elementære funksjoner alltid skulle kunne fungere forsvarlig. Likevel er sykehusets energiforbruk fortsatt under 110 kWh per kvadratmeter per år, takket være kjølemiddelsyklusen, energireservene under bakken og varmepumper.

Statusen som verdens ledende universitetssykehus medfører ansvar

Anders Wiklund fra Skanska, som var ansvarlig for prosjektets tekniske installasjon, forklarer at målet er å bygge nye anlegg for verdens ledende universitetssykehus. Dette stiller strenge krav til systemene. Det skal ikke være mulig for bakterier å komme inn i bygningen, særlig i operasjonssalene, via ventilasjonssystemet. Slike kritiske lokaler er utstyrt med et spesielt system som holder overtrykk, slik at luften kan strømme ut av rommet når døren åpnes, men luften utenfor – som kan inneholde bakterier – kommer ikke inn.

Innendørstemperaturen må også holdes innenfor et bestemt område for å beskytte alt medisinsk utstyr som er sensitivt når det gjelder svingninger i temperaturen. På akuttmottaket vil bruken av apparater som leverer trykkluft til ventilatorer, øke behovet for kjøling. Derfor ble det installert Studio-viftekonvektorer i disse lokalene for å gi tilleggskjøling, og det ble installert en Box-viftekonvektor i rommet for magnetisk resonans-avbildning for å sikre perfekte forhold.

Løsning

Bygningens kjøle- og varmesystemer drives av energi som kommer fra de 168 brønnene under parkeringsanlegget.

  • Box-viftekonvektor
  • Studio-viftekonvektor