Et kjølesystem fra Chiller halverer energiforbruket

Chiller er en viktig leverandør av kjølesystemer til hoteller.  Selskapets systemer er blitt installert i utallige hoteller i de nordiske landene. I 2017 ble Hotel Tartus kjølesystem erstattet med Chillers kjøleenheter.

Kriterier for valg av hotellets løsning

Et behagelig inneklima spiller en signifikant rolle for å få hotellgjester til å trives. Lave lydnivåer, stabile temperaturer og trekkfri ventilasjon bidrar til en behagelig atmosfære på rommene. Dette er viktig for hotelleiere fordi fornøyde gjester kommer tilbake, og de vil sannsynligvis også anbefale stedet til andre. Imidlertid kan et forhøyet energiforbruk øke kostnadene, så energioptimering er særlig viktig for hoteller.

Samtidig med at lokalene ble oppusset, ble også Hotel Tartus gamle kjølesystem oppgradert til en Chiller-løsning. Selv om hotellet hadde stort belegg også før oppussingen, ønsket ledelsen å investere i komfort på rommene som respons på den økte konkurransen i hotellbransjen.

I løpet av utvelgingsprosessen ble det bygd to modellrom på hotellet for å installere og teste utstyr fra potensielle leverandører. Chillers Grand-viftekonvektorer og VariPro-automasjon ble valgt til å ta seg av kjølingen på grunn av det lave lydnivået, virkningsgraden, det enkle vedlikeholdet og moderne reguleringssystemet med berøringsskjerm i rommene. Løsningen ble komplettert med et varmegjenvinningssystem som sikrer effektiv bruk av energien. Selv om innkjøpsprisen på Chillers løsning ikke var den laveste, tok hotelleieren avgjørelsen på grunnlag av den potensielle energibesparelsen og den kostnadseffektive driften.

Chillers energieffektive kjølesystemer

Den fremragende virkningsgraden som kan oppnås med et kjølesystem fra Chiller, kan tilskrives VariPro-automasjon, Grand-viftekonvektorer og systemet for varmegjenvinning, som er optimert for hotellets bruksområde. Den energisparende VariPro-automasjonen regulerer viftehastigheten, vannstrømningen og radiatorvarmen, og oppdager også om det åpnes et vindu. Automasjonen og konvektoren trykkuavhengige ventil sørger for jevn vannstrømning, noe som reduserer pumpekostnadene. Radiatorvarmens reguleringsmekanisme som er tilkoblet systemet, forhindrer samtidig oppvarming og nedkjøling. Hvis det åpnes et vindu, gir en sensor beskjed til systemet om at kjølingen kan slås av. I tillegg gjenvinnes spillvarmen produsert av kjølekompressorene ved hjelp av et varmegjenvinningssystem for bruk til gulvvarme og vannvarming.

 

 

 

Energiforbruket halveres

Hotel Tartu-komplekset består av to bygninger. I prosjektets første fase ble kjølesystemet erstattet kun i en del av hotellkomplekset. I den neste toårsperioden ble energiforbruket i den renoverte delen halvert.

Mer positiv tilbakemelding

Omtale av Hotel Tartu finner du på Booking.com-nettstedet, hvor gjester kan gi både positiv og negativ feedback. Andelen av positiv feedback økte signifikant etter oppussingen. Gjestene roser komforten, stillheten og den brukervennlige justeringen av romtemperatur på hotellet.

Utmerket service

Senioringeniør Heiki Lepik er svært fornøyd med hvor smidig prosjektet ble gjennomført, service som Chiller utviste og fordelene som ble oppnådd med renoveringen. Han fikk tilordnet en kontaktperson som sto til tjeneste for å gi hjelp med tekniske spørsmål gjennom hele prosjektperioden. Prosjektet fortsetter i flere trinn etter hvert som gamle kjølesystemer i andre deler av hotellkomplekset blir erstattet med Chillers løsninger.