Chillquick Thermo-varmepumpen bidrar til best mulige forhold for lakseoppdrett

Løsningen med varmepumpe sørger for å holde vekstbetingelsene på ideelt nivå ved EM-Lax, Sveriges største fiskefarm. Den effektive Chillquick Thermo-varmepumpen og fire kompressorer genererer til sammen 180 kW varme, noe som ansporer hunnfisken til å gyte tidligere i året, slik at ungfisken vokser raskere. Hvis vanntemperaturen overskrider 18 °C, begynner fisken å mistrives. For å garantere optimale forhold for fisken, er det nødvendig med presis temperaturstyring.

Nytteverdi som et primært kriterium

Det ble utviklet en spesiell løsning for å styre kompressorene i Chillquick Thermo-varmepumpen slik at de kunne slås av enkeltvis. Systemet må skylles regelmessig, og kompressorene må være avslått under skyllingen. Men da systemet starter opp med en liten forsinkelse, ønsker fiskefarmen at det kan kjøres på et lavt nivå til enhver tid. Nytteverdi er derfor et av hovedkriteriene for selskapets varmesystem.

Avbruddsfri drift med høy virkningsgrad

«Hele varmesystemet har fungert som en drøm», sier fiskefarmeier Rydhom. Men selv om varmepumpen skulle stoppe midlertidig, reduseres ikke vanntemperaturen øyeblikkelig fordi 95 % av varmen som brukes i oppdrettet, dannes av systemets store varmeveksler, som gjenvinner varme fra dammens avløpsvann. Systemet har også en mindre varmeveksler, som brukes til å gjenvinne avfallsvarme fra varmepumpen. Denne prosessen sørger for å erstatte varmetapet fra veggene, taket og vinduene. Systemet har en ekstremt høy termisk effektivitet.

Løsning

Chillquick Thermo-varmepumpe
COPtronic-løsning for måling og beregning av termisk effektivitet
Service Next-pakke