Sjøvannets energikapasitet brukes til å avkjøle inneluft

YIT Construction Ltd. ønsket å installere de mest energieffektive løsningene og den siste teknologien i deres sju leilighetsblokker i Merenkulkijanranta-området i Helsingfors. En av disse løsningene var Chiller-kjølesystemet som bruker sjøvann til å kjøle ned inneluften.

Energieffektiv kjøleløsning

Løsningen bruker sjøvann til å kjøle ned innkommende luft. Temperaturen i vannet som kommer inn i systemet, er 15 °C. Når sjøvannets frikjølingskapasitet ikke strekker til, slår kompressorkjølesystemet inn. Temperaturen i kjølevannet er omkring 7 eller 8 °C. Viftekonvektoren sørger for å fjerne fuktighet og produsere behagelig inneluft, selv når det er varmt og fuktig ute.

Når driften er kompressorbasert, oppnår Chillers system en kjølekapasitet på 84 kW (kjølevann 12/7 °C og sjøvann 25/30 °C). Systemets frikjølingskapasitet er 57 kW. I frikjølingsmodus danner apparatet avkjølt vann ved 15 °C når temperaturen på det innkommende sjøvannet er 10 °C, og deretter slås kompressorsystemet på.

Beboere spiller en vesentlig rolle for bedre energiutnyttelse

Beboere påvirker i høy grad energiutnyttelsen i hjemmet via deres valg og handlinger. I bygningsselskapet Merenkulkijanranta ble løsningene designet for å oppmuntre den enkelte beboer til å overvåke energiforbruket sitt og endre adferd etter behov. Dette forenkles ved at bygningens vann- og elektrisitetsforbruk måles for hver enkelt leilighet.

Kjølesystemer med sjøvann for beboereiendommer

Kjølevannsystemet består av selve vannkjøleren, automasjonen for kjøle- og kondenseringskretsene og de elektriske komponentene.

Chillquick-isvannsmaskin
Box-viftekonvektorer