Fremtidens sykehus

T-sykehuset, som er en del av Åbo Universitetssykehus, er et betydelig sykehusprosjekt, også sett i en global skala. Ventilasjonssystemets kjøleløsninger er ikke bare avanserte, men også energieffektive.

T-sykehusets arealer for personale og pasienter er åpne, rolige og behagelige. Det brukes farger til å vise vei og skape en beroligende og munter atmosfære. Bruken av dagslys fører til en behagelig og energieffektiv løsning. Kunstig belysning bidrar til en rolig atmosfære i venterom, og gir en lys følelse til arbeidsområdene.

Pioneraktiviteter

Åbo Universitetssykehus sprenger grenser når det gjelder design og byggearbeid i forbindelse med sentralsykehusets utvidelse og oppussingsprosjekter. Dette får T-sykehuset til å skille seg ut blant de eldre sykehusbygningene, som stort sett ble bygd i 1950- og 1960-årene. T-sykehusets designløsninger oppfyller de kravene som moderne sykehustjenester stiller.

Sykehusutvidelsens brutto gulvareal er 63 000 kvadratmeter. De nye lokalene huser noen av sykehusets mest utfordrende rom og aktiviteter når det gjelder teknologi, inkludert 14 operasjonsrom, en intensivavdeling, lokaler for instrumentettersyn og vedlikehold, en hjerteavdeling og fasiliteter for avbildning.

Et nøkkelprosjekt i sykehusbygging

T-sykehuset er kalt et nøkkelprosjekt i sykehusbygging. Takket være de innovative løsningene vedrørende teknologi og pasientomsorg, har sykehuset tatt en ledende posisjon internasjonalt. Det kommer derfor ikke som en overraskelse at prosjektet har tiltrukket seg global interesse, og besøkende ankommer ikke bare fra naboland, men også fra resten av Europa og Japan.

Det å stadig kunne tilpasse seg nye driftsmetoder er et typisk karaktertrekk for moderne sykehus. Derfor ble de tekniske systemene samlet i en struktur designet for formålet, en løsning som beviselig har fungert godt i tidligere prosjekter.

Ved Åbos T-sykehus lå tilpasningsdyktighet til grunn for designen. Sykehusets opplegg for byggetjenester og plassutforming må være fleksible.

 Pålitelig kjøling

I en moderne sykehusbygning forventes det behagelig inneluft, noe som krever et kjølesystem av høy kvalitet. Et slikt system kan brukes til å holde temperaturen på sengepostene og i fellesrom behagelig om sommeren. Det ble installert viftekonvektorer i operasjonsrom, undersøkelsesrom, pasientrom og laboratorier. Sykehusets nervesenter – lokaler for elektrisk inntak, avbruddsfri strømforsyning og telekommunikasjon – bruker Chillers behovsstyrte klimaanlegg med høy presisjon til å sikre stabile forhold. De bruker svært lite energi på grunn av et nytt hetgass-varmesystem, utviklet av Chiller.

Ekspertise med erfaring

Ifølge VVS-designingeniør Juhani Kokko er samarbeid med VVS-leverandører uvurderlig i utviklingen av nye, enda mer effektive systemer.
Produsenter av spesialutstyr har informasjon om nye muligheter som følge av den nyeste tekniske utviklingen, og utstyrsleverandører følger med på kravene som stilles i et sykehusmiljø, og de faktorene som påvirker funksjonaliteten i slike omgivelser. Ethvert sykehusbyggeprosjekt er en god anledning til å få erfaring for de involverte, noe som øker finske bygningsingeniørers ekspertise på spesielle bygningstjenester.

Chillers løsning

  • Chillquicks isvannsmaskiner er utstyrt med frikjølingsfunksjon
  • Behovsstyrte og presise Smart-klimaanlegg med et hetgass-varmesystem
  • Box-viftekonvektorer med trinnløs regulering