Samtidig oppvarming og avkjøling kan doble systemets årlige energiutnyttelse fordi energi ikke går til spille i prosessen. Chillers varmepumpestasjon kombinerer funksjonene for kjølevann, varmegjenvinning og oppvarmet vann i én enkelt løsning som er laget og testet i fabrikk for å maksimere energiutnyttelsen.

Du kan spare 50–90 % installasjonstid sammenlignet med en standard løsning som bygges på stedet av enkeltkomponenter. I tillegg til den raske installasjonen, er de totale kostnadene lavere fordi det ikke er behov for en installasjon på stedet av nødvendig tilbehør som tanker, pumper og ventiler. Alt utstyr fra Chiller leveres alltid ferdigmontert og bruksklart fra fabrikk. I tillegg er det lettere å holde tidsplanen i prosjektet når arbeidet på stedet kan minimeres.
Integrert Chilltronic-automasjon styrer behandlingen av energi mellom oppvarming, avkjøling og energigjenvinning i tillegg til alle de andre funksjonene varmepumpestasjonen har. Den har også en Service Next IoT-forbindelse som tillater overvåkning og regulering av utstyret via Internett.
Varmepumpestasjonen gjør nytte for seg både i kommersielle og private bygninger og i industrielle anlegg. Geotermisk varme, avfallsvarme eller prosessvarme kan utnyttes for varmegjenvinning, og all overflødig energi kan lagres og senere gjenvinnes fra borehullene. 

Spart tid ved installasjon og idriftsettelse

Klargjøringstiden kan betydelig reduseres da alt Chiller-utstyr gjennomgår en fullskala fabrikktesting med kundens parametere, så det er ikke behov for omfattende testing på stedet.

Rask konstruksjon og minimalt plassbehov

Hver varmepumpestasjon tilpasses kundens krav og behov. VVS-ingeniører velger ønskede funksjoner og krav via portalen for valg av alternativ. Konstruksjonsfasen tar kort tid fordi mekaniske tegninger med servicerom, strømningsdiagrammer og elektroskjemaer er tilgjengelig helt fra start.
Varmepumpestasjonens integrerte design krever mindre plass i maskinrommet, noe som senker konstruksjonskostnadene og forenkler installasjonen under bygningsfornyelse betydelig.

Optimert energiutnyttelse og -kontroll

Oppvarming og avkjøling samtidig med energigjenvinning kan doble den årlige energiutnyttelsen i forhold til et system med atskilt utstyr for oppvarming og avkjøling. Energien i systemet utnyttes, ikke noe går til spille.
God energiutnyttelse og nøyaktig temperaturstyring er hovedpunktene for design av alle varmepumper fra Chiller. Avkjølt og oppvarmet vann kan reguleres nøyaktig samtidig. Selv ved naturlig forekommende temperaturvariasjoner kan det oppnås en stabil prosess med Chillers varmepumpesystem.

Kontroller automatikken med et IoT-grensesnitt

Forbindelse med Service Next IoT-skyen er inkludert i Chilltronic-automasjonen. Service Next legger til rette for fjernovervåkning og -kontroll av kjølesystemet. Utstyrets tilgjengelighet og ytelse blir kontinuerlig overvåket av Service Next, og varsler og beskjeder kan sendes til en mobiltelefon eller via e-post direkte fra systemet. Dessuten er månedlige ytelsesrapporter tilgjengelig fra Service Next-portalen. 

Les merVis mindre