Isvannsmaskin med varmegjenvinning

Optimert energieffektivitet

isvannsmaskinløsningen Chillquick Reco er designet for industriell, kommersiell og offentlig anvendelse hvor det stilles krav til høy energieffektivitet. Den egner seg for mellomstore og store bruksområder, særlig når det kreves både nedkjøling og oppvarming. Kondensenergien som genereres av kjøleprosessene, kan tilbakeføres og brukes effektivt til oppvarming.

Energieffektiv

Takket være den trinnløst variable kapasitetsreguleringen sørger systemet for at kjøleeffekten justeres i tråd med behovet. Dette gir bedre energiutnyttelse, særlig når belastningen varierer. Systemet starter sjeldnere, noe som fører til færre topper i energiforbruket, og resultatet er forbedret virkningsgrad.

For bruksområder som gir anledning til lav kondenseringstemperatur, kan termisk virkningsgrad forbedres ytterligere ved at systemet optimerer kompressorens kompresjonsforhold.

Kombinasjonen variabel hastighet, kompressorteknologi og varmegjenvinning garanterer optimal energiutnyttelse under alle omstendigheter.

Pålitelig og fleksibelt

Enheten kan tilpasses bruk ved industrielle spenninger. Systemet bruker langtidsvirkende kjølemidler, for eksempel R1234ze, R513A og R134a. Enheten kan utstyres med et stort utvalg tilbehør for å dekke bruksområdets behov vedrørende vannkretsløp, automasjon, elektrisk tilbehør og andre ekstrafunksjoner. Den kan leveres med eller uten varmegjenvinning. Enheten kan også leveres med en kompressor som arbeider med fast hastighet, og har progressiv kapasitetskontroll.   Innholdet i leveransen kan defineres etter behov i Opsjon-seleksjonsprogrammet.

Funksjonsalternativer

Vannkjøler med varmegjenvinning (LTO), trinnløst variabel kapasitetsregulering
Vannkjøler med trinnløst variabel kapasitetsregulering

Kapasitetsområde

500–1300 kW

Teknisk informasjon