Chillquick Intop
Kjølekapasitet 20-670 kW
Størrelsesområde innendørsenhet 1240x750x1850 mm…3450x900x1950 mm
Størrelsesområde utendørsenhet 1670x1040x1530 mm…5940x2330x236 5mm
Lydnivå for utendørsenheter fra 41 dB(A)
Kjølekapasitet: Fordamper 7/12 °C, utendørstemperatur 30 °C • Innhold av etylenglykol 35 %
Størrelse avhengig av bruksområde og tilbehør

sparer 50–90 % av tiden som brukes til installasjon

| Innsparing 50–90 % ved installasjon og idriftsettelse med nye Chillquick Intop

Chillquick Intop-isvannsmaskinen består av en innendørs- og en utendørsmodul, noe som sparer betydelig plass i maskinrommet.  Samvirkende innendørs- og utendørsmoduler blir fullstendig montert og fullskalatestet med kundens tekniske parametere på fabrikken, slik at prosjektet kan gjennomføres på langt kortere tid enn det som kreves av ordinære metoder.
I Chillquick Intop-løsningen er de mest sensitive komponentene, deriblant elektronikk, plassert i innendørsenheten. Begge enhetene styres via det samme kontrollpanelet som er montert på innendørsenheten.  Utendørsenheten leveres med fremragende værbeskyttelse som motstår selv de mest utfordrende klimatiske forhold. Intelligent antifryssystem garanterer pålitelig kjøling hele året.

Trinnløs regulering av kompressorhastighet og væskestrøm sikrer en kontinuerlig optimert og presis kjøleprosess. Pumpedrift og kompressorhastighet justeres automatisk i henhold til kjølebehovet, noe som øker systemets samlede effektivitet, reduserer energiforbruket og garanterer lang levetid på grunn av minimert komponentslitasje. Den optimerte kjøleprosessen sørger også for stillegående drift, siden lydnivået står i direkte forhold til kompressorhastigheten. Den stillegående driften gjør det lett å plassere utendørsenheten.
Chillquick Intop-løsningen er et ypperlig valg ved utskifting av luftkjølte vannkjølere i bygninger som pusses opp.

Les merVis mindre

| Isvannsmaskin – en kostnadseffektiv, komplett løsning

Chillers unike isvannsmaskinkonsept kombinerer alle de tradisjonelle vannkjølefunksjonene, og i tillegg moduler for vannbåren varmeoverføring og frikjøling i én enkelt fabrikkmontert og fullskalatestet komplett løsning.  Sammenlignet med den tradisjonelle løsningen hvor kjølemaskinen og tilbehørsmoduler, pumper og buffertanker leveres som separate enheter, kan isvannsmaskinkonseptet spare opptil 90 % av tiden som brukes til installasjon og idriftsettelse.
Ved levering av den kompletterte og fullskalatestede Chillquick-isvannsmaskinen er det bare nødvendig å koble til elektrokabler og kjølekretsrør for å fullføre installasjonen.

 | Kostnadseffektiv, komplett løsning

 • Skreddersydd til kundens behov og fullskalatestet på fabrikken med kundens tekniske parametere.
 • Isvannsmaskinkonseptet sparer 50–90 % av tiden som brukes til installasjon og idriftsettelse – rask å installere, lett å sette i drift.
 • Den kompakte innendørsenheten trenger mindre plass enn tradisjonelle typer monteringer.

 | Pålitelig kjøling og mindre støy

 • De mest sensitive komponentene er plassert i innendørsenheten – pålitelig drift selv under de mest utfordrende forholdene.
 • Den optimerte kjøleprosessen sørger for stillegående drift, siden lydnivået står i direkte forhold til kompressorhastigheten.
 • Stille start og stopp på grunn av frekvenskontrollerte kompressorer.
 • Det lave støynivået gir fleksibilitet ved plassering av apparatet.

 | Lang brukstid

 • Kontinuerlig adaptiv og optimert kjøleprosess sliter mindre på utstyret.
 • Komponenter av høy kvalitet forlenger brukstiden.

| Service Next IoT – skytjeneste for vedvarende optimering

 • Kontinuerlig overvåkning av systemytelse og prosessoptimering via IoT.
 • Prediktivt vedlikehold reduserer systemets nedetid.
 • Månedlige rapporter som viser systemytelse, sanntidsovervåkning og -vurdering via skytjeneste.

Standard tilbehør

 • Trinnløst variable Vari-kompressorer
 • EC-vifter
 • Tilbehør for strømningskontroll
 • Intelligent, automatisk antifryssystem
 • Smart buffertank
 • Det fjernstyrte brukergrensesnittet monteres innendørs, og styrer både innendørs- og utendørsenheter

Tilleggsutstyr

 • Frikjøling
 • Varmegjenvinning
 • Ekstra lyddemping
 • Solid panel på utendørsenhet for økt vær- og lydisolering
 • Elektrisitetsmåling
 • Kobling til bygningsautomasjon
 • Sanntidsovervåkning via Service Next IoT-forbindelsen
 • Bekymringsløs Service Next-tjenesteavtale
Chillquick IntopVari Pro (20-220 kW)Original (80-670 kW)
StyresystemAdaptiv og proaktiv kontroll – tilstandsoptimering for økt effektivitet til alle årstider (SEER-optimering). Både utendørs- og innendørsenheter kan styres med ett enkelt innendørs kontrollpunkt.Reaktiv kontroll – full integrasjon og kontroll mellom PLC-komponenter og funksjonelle komponenter. Både utendørs- og innendørsenheter kan styres med ett enkelt innendørs kontrollpunkt.
KapasitetskontrollTrinnløst variable kompressorer og pumper – maksimert effektivitet med optimal kapasitet, reduserte pumpe- og driftskostnader, stille drift, utvidet levetidKompressorer og pumper optimert og innstilt til å innfri kundens kapasitetskrav (fast hastighet). Kapasitetskontroll ved start/stopp av kompressorer og pumper.
Frikjøling og vinterbruk Forbedret effektivitet, optimert kjøling i lavsesongen og redusert energiforbruk med bruk av frikjøling. Intelligent og hurtigvirkende automatisk antifrys-system garanterer fremragende ytelse under de mest utfordrende vinterforhold. Forbedret effektivitet, optimert kjøling i lavsesongen og redusert energiforbruk med bruk av frikjøling. Temperaturstyrte ventiler for aktivering av lavsesongkjøling på vinterstid
TemperaturkontrollSystemintegrert styring med høy presisjon av vanntemperatur og kondensforebygging – optimert kjøling og behagelig inneluft selv under de mest utfordrende forholdeneSystemintegrert styring med høy presisjon av vanntemperatur og kondensforebygging – optimert kjøling og behagelig inneluft selv under de mest utfordrende forholdene
VarmegjenvinningVarmegjenvinningskrets – optimering av energiforbruk og energisparing via varmegjenvinningVarmegjenvinningskrets – optimering av energiforbruk og energisparing via varmegjenvinning
ServiceNext IoTInformasjon, rapporter og alarmer i sanntid om systemets tilstand og ytelse. Varsling om vedlikeholdsbehov – vedvarende og maksimert systemeffektivitet og reduserte kostnader i det lange løpInformasjon, rapporter og alarmer i sanntid om systemets tilstand og ytelse. Varsling om vedlikeholdsbehov – vedvarende og maksimert systemeffektivitet og reduserte kostnader i det lange løp

Produkter & Referanser