Chillquick Light – et kompakt system for vannkjøling

 

For små kontorer, butikker og verksteder

Typiske bruksområder for isvannsmaskinen Chillquick Light er små kontorer, skoler, butikker og verksteder som trenger en kapasitet på 5 til 20 kW. Systemet er blitt utviklet for bruksområder hvor det ellers ville bli brukt et kjølesystem med direkte ekspansjon. Med Chillquick Light-løsningen overføres bare rent vann – ikke kjølemiddel og glykol – gjennom lokaler med personale.

Kompakt innendørsenhet

I dette kompakte systemet er pumpen, vannbuffertanken, fordamperen, ekspansjonskaret og automasjonen lokalisert innendørs. Ved å installere de tekniske komponentene innendørs oppnås avbruddsfri drift, noe som forlenger produktets levetid.

Energieffektiv utendørsenhet

Kondensatorenheten i Chillquick Light-systemet installeres utendørs. Kondensatorenhetens energieffektivitet skyldes den trinnløse reguleringen av kjøling og luftstrømning.

Problemfritt

Chillquick Light-enheten er så å si vedlikeholdsfri, og det lille vedlikeholdet som trengs kan utføres innendørs.  Systemet er raskt og enkelt å installere og sette i drift. De fleste av systemets kjølerør kan lages av forseglede, prefabrikkerte deler. Dermed er det mulig å unngå lodding, noe som reduserer behovet for å bruke varme under installeringsarbeidet.

Funksjonsalternativer

Vannkjølersystem, trinnløs kontroll

Kapasitetsområder

5–20 kW