Maskinparken i et serverrom/datarom er ofte særdeles viktig for eieren. Derfor benyttes det som regel en egen type kjølemaskiner til disse rommene. Emicon dataromskjølere kan leveres med nedadrettet utblåsing for luftdistribusjon under datagulv, eller oppadrettet utblåsing via kanaler eller direkte til rommet.
Dataromskjølerne kan leveres med luftkjølte eller vannkjølte kondensatorer, samt med mulighet for frikjøling. Kjølekapasiteten er fra ca. 6 kW til over 100 kW pr. aggregat. De kan også leveres som rene fancoiler for bruk med isvann. Aggregatene kan leveres med befuktning, avfuktning og varmefunksjon.

Fordeler med dataromskjøler

En dataromskjøler produseres etter kundens ønske, og skiller seg fra vanlige aircondition-aggregater, særlig på disse områdene:

  • De sirkulerer en mye større luftmengde rundt i rommet, noe som fører til jevnere temperatur og mindre avfuktning av luften.
  • Man kan velge om man vil ha innebygd luftbefukter eller avfukter med varmeelement.
  • Bedre luftfiltrering med større filteroverflate.
  • Kjølerne er bygget med kvalitetskomponenter. De inneholder nødvendig sikkerhetsautomatikk og vinterdriftsautomatikk samt en regulator som er tilpasset datarom.

En del dataromseiere velger å benytte vanlige aircondition- aggregater / varmepumper til å kjøle serverrommet.
Dette gjelder som oftest i mindre rom med kjølebehov under ca. 10 kW. Det man da bør tenke på, er at vanlige aircondition-aggregater som regel er ment for komfortkjøling av kontorer og lignende. Det betyr at de har visse begrensninger ved bruk i serverrom.

Tips til deg som planlegger serverrom/datarom

Når du planlegger et serverrom eller datarom er det flere ting du bør tenke på:

1. Det viktigste er luftsirkulasjon. Det er veldig viktig at luftsirkulasjonen mellom kjølemaskinen, serverrackene og rommet ellers spiller på lag! Ellers vil resultatet aldri bli bra.
2. Serverrommets plassering i bygget. Siden varmen som fjernes fra rommet må føres vekk og som regel ut i friluft, er det praktisk om rommet ikke ligger langt unna stedet der man kan avgi varmen (kondensator).
3. Det er lurt å plassere rommet slik at solen ikke sender varme inn gjennom sørvendte vinduer og lignende.
4. Hvis du av en eller annen grunn ikke kan benytte luftkjølte maskiner, bør du tenke på tilgangen til nettvann eller isvann.
5. Alle kjølemaskiner avfukter luften de kjøler, og dette kondensatvannet må føres til et sluk, et avløp eller ut i det fri.
6. En annen sak mange med serverrom ikke tenker på er back-up / redundant kjøling. Datautstyr er dyrt og viktig, og man er ofte påpasselig med å sikre dette, men ikke alle tenker på kjøleutstyret. En kjølemaskin kan også gå i stykker, og gjerne på det verst tenkelige tidspunktet.
Da er det mange som våkner og angrer på at de ikke har installert back-up kjøling og inngått serviceavtale på utstyret.