Chillquick Reco lämmöntalteenotolla

Energiavirtojen optimoija

Chillquick Reco on teollisten, kaupallisten ja julkisten kohteiden vedenjäähdytysratkaisu kun vaaditaan erinomaista energiatehokkuutta. Laite soveltuu keskikokoisiin ja suuriin kohteisiin erityisesti kun on yhtäaikaisia lämmitys- ja jäähdytystarpeita. Jäähdytyksessä syntyvä lauhde-energia voidaan hyödyntää lämmitystarpeisiin tehokkaasti ja helposti Reco- lämmöntalteenotolla.

Energiatehokas

Edistyksellisen kompressoriteknologian ansiosta jäähdytysteho säätyy portaattomasti ja on aina tarpeen mukainen. Tämä parantaa energiatehokkuutta erityisesti osakuormalla. Käynnistyskerrat vähenevät, käynnistysvirtapiikit pienenevät sekä tehokerroin paranee.
Kohteissa joissa voidaan käyttää alhaisia lauhtumislämpötiloja, hyötysuhdetta voidaan parantaa entisestään kompressorin puristussuhteen optimointijärjestelmällä.
Portaattomasti säätyvän kompressorin ja lämmöntalteenoton yhdistäminen takaa maksimaalisen energiatehokkuuden kaikissa käyttötilanteissa.

Luotettava ja joustava

Laitteet voidaan toimittaa teollisuuden käyttämillä jännitteillä. Kylmäaineena ovat pitkän aikavälin kylmäaineet, kuten R1234ze, R513A ja R134a. Laite on varusteltavissa kattavasti ja kohteen erityisvaatimuksia vastaavaksi vesipiirin, automaation, sähköisten varusteiden sekä muiden lisävarusteiden osalta. Laite voidaan toimittaa tarvittaessa ilman lämmöntalteenottoa. Kompressori on saatavilla myös portaallisella säädöllä. Laitetoimituksen sisältö määritetään tarvetta vastaavaksi Option-valintaohjelmassa.

Toiminnalliset vaihtoehdot

Kompressorijäähdytys & lämmöntalteenotto
Kompressorijäähdytys &  vapaajäähdytysmoduuli