Vari-konvektorin syöttöliittimen merkintöjen mahdollinen virhe

Tietoomme on tullut, että joissakin aikavälillä 29.10.2020 – 12.2.2021 valmistamissamme VARI-puhallinkonvektoreissa (BOX, Grand, Studio, Giant) on mahdollisesti virheellisellä merkintäpainatuksella varustettuja syöttöliittimiä. Virhe ei koske Vari Pro -laitteita. Tämä virhe on tapahtunut alihankkijamme tehtaalla. Virheellisissä liittimissä L ja PE-merkinnät ovat vaihtaneet paikkaa. Virheellisen painatuksen mukaan tehty sähkökytkentä voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

Olemme olleet yhteydessä kaikkiin asiakkaisiimme, joille mahdollisen virheen sisältäviä laitteita on toimitettu. Teemme yhteistyötä asiakkaiden sekä asianmukaisten viranomaistahojen kanssa.

Laitteiden tarkastus ja korjaus

29.10.2020 – 12.2.2021 välisenä aikana valmistetuista laitteista tulee tarkastaa syöttöliittimet ennen asennusta ja käyttöönottoa. Valmistuspäivä on ilmoitettu laitteen tyyppikilvessä. Mikäli tällä aikavälillä valmistettu laite on jo käytössä, se tulee tehdä virrattomaksi ja suorittaa tarkastus sekä mahdollinen korjaus, ennen kuin käyttöä voidaan jatkaa. Mikäli teillä on edellä mainittuna ajankohtana valmistettu laite, jota ei ole vielä tarkastettu toimestamme, pyydämme teitä ottamaan meihin yhteyttä oheisen yhteydenotto-ohjeen mukaisesti.

Tyyppikilven sijainti BOX-konvektorissa https://www.chiller.eu/wp-content/uploads/2018/02/Box_service.jpg

Tyyppikilven sijainti Grand-konvektorissa https://www.chiller.eu/wp-content/uploads/2018/02/Grand_service.jpg

Tyyppikilven sijainti Studio-konvektorissa https://www.chiller.eu/wp-content/uploads/2018/02/Studio_service.jpg

Tyyppikilven sijainti GIANT-konvektorissa https://www.chiller.eu/wp-content/uploads/2018/02/Giant_service.jpg

Yhteydenotto-ohje

Virheen löytyessä pyydämme teitä olemaan välittömästi yhteydessä paikalliseen edustajaamme

Suomessa: reklamaatiot@chiller.fi / puh. +358 9 274 7670
Ruotsissa: info@chillersverige.se / puh. +46 8 54 50 2080
Virossa: ain.kuus@chiller.fi / puh. +372 506 2986

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä sähköpostitse. Jatkotoimista sopiaksemme tarvitsemme työmaan yhteyshenkilön kontaktitiedot ja pyydämme samalla toimittamaan meille laitteiden sarjanumerotiedot.

Kiitämme jo etukäteen yhteistyöstänne ja pahoittelemme tästä tarkistuksesta aiheutuvaa vaivaa.

Chiller Oy